English

فعالیت های انجام یافته

- برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی از جمله دیابت، هپاتیت و ایدز برای اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان
- برگزاری نشست های مختلف اعضای هیات علمی و کارکنان با مسئولین دانشگاه