English
تاریخ : پنجشنبه 24 آبان 1397
کد 17

برگزاری برنامه سخنرانی "آشنائی با بیماری دیابت و راه های پیشگیری از آن"

.
همزمان با روز جهانی و هفته ملی دیابت نمایندگی کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته ای دیابت این دانشگاه با همکاری دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه مراغه اقدام به برگزاری برنامه سخنرانی "آشنائی با بیماری دیابت و راه های پیشگیری از آن" برای کارکنان دانشگاه نمود. 

این برنامه با سخنرانی سرکار خانم دکتر فائقه اسدیان رئیس گروه بیماری های واگیر و غیر واگیر دانشکده علوم پزشکی مراغه با هدف افزایش آگاهی و فرهنگ سازی در زمینه آشنایی و پیشگییری از بروز این بیماری، در مورخ 96/۸/24 به مدت 2 ساعت در دانشگاه مراغه برگزار شد.