English
تاریخ : سه شنبه 30 مهر 1398
کد 22

انتصاب عضو هیات علمی به سمت سرپرست مرکز آموزش های آزاد دانشگاه مراغه

سرکار خانم دکتر سپیده بوذری، عضو هیات علمی دانشگاه مراغه به عنوان سرپرست مرکز آموزشهای آزاد انتخاب گردید.
سرکار خانم دکترسپیده بوذری، عضو محترم هیات علمی دانشگاه مراغه
انتصاب شایسته شما به عنوان سرپرست مرکز آموزش های آزاد را از طرف کلیه بانوان دانشگاه تبریک عرض نموده و آرزوی توفیق در این مسئولیت را برای شما داریم.
مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده